วิธีหาขนาดแหวน

How to find your Ring Size

วิธีที่ 1. ถ้าหากมีแหวนที่ใส่อยู่แล้ว สามารถนำมาวัดเส้นผ่าศูนย์กลางเพื่อหาขนาดแหวนได้เลยค่ะ
โดยวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลาง**วัดวงในของแหวน วางทาบในจุดกึ่งกลางของเรือน** ดังรูป
อ่านค่าที่วัดได้ หน่วยเป็นมิลลิเมตร ทศนิยม 1 ตำแหน่ง (หรือเซนติเมตร ทศนิยม 2 ตำแหน่ง แล้วคูณด้วย 10 เพื่อแปลงเป็นมิลลิเมตร)
แล้วจึงเอาค่าเส้นผ่าศูนย์กลางที่ได้ไปหาในตารางช่องที่ 3 และแจ้งเป็น Size ในช่องแรกกับทางร้านได้เลยค่ะ
 
You can measure the diameter from your ring. To get the right number, measure inside diameter as shown in picture blow, and read millimeter with 1 digit (or centimeter with 2 digits and multiply by 10 to convert to millimeter) . Use the Diameter (column 3 in table) to get Size (column 1) and tell this number to admin
 
20160425_vancaro_ring_size_01
 
วิธีที่ 2. วัดรอบนิ้ว
ตัดกระดาษหรือเชือกเป็นเส้นยาว รวบกระดาษหรือเชือกให้บรรจบกัน ดึงพอดีไม่แน่นไม่หลวม ไม่เหลือช่องว่าง
เอาปากกาขีดทำเครื่องหมายไว้ตรงจุดที่บรรจบกัน แล้วเอากระดาษหรือเชือกนั้นมาทาบกับไม้บรรทัด
วัดระยะระหว่างจุดที่ทำเครื่องหมายไว้
อ่านค่าความยาวหน่วยเป็นมิลลิเมตร (หรือเซนติเมตร ทศนิยม 1 ตำแหน่ง แล้วคูณด้วย 10 จะได้เป็นหน่วยมิลลิเมตร)
ค่าที่ได้เป็นขนาดรอบนิ้ว ในช่องที่ 2 ของตารางด้านล่าง สามารถแจ้งตัวเลขนี้กับร้านค้าได้เลยค่ะ
หากต้องการเทียบเป็นไซส์แหวน ให้ลบออกด้วย 3มม. จะได้เป็นไซส์ในช่องที่ 1 ค่ะ
 
ตัวอย่างวิธีวัดดังรูป หรือชมวีดีโอสาธิตด้านล่างของตารางได้เลยค่ะ
 
Wrap around your finger with a rope or a thin strip of paper, mark the spot where the paper meets and measure with a ruler. Finger’s size (Circumference)  value is 1 digit in centimeter (or multiply by 10 to convert to millimeter)
 
12642837_1000261050045994_2189079333777537237_n
 
เมื่อทราบขนาดแหวนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นขนาดรอบนิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง หรือไซส์แหวนตามมาตรวัดแบบอื่นๆ เราสามารถนำมาเทียบเพื่อหาค่าได้ ตามตารางด้านล่างนี้ค่ะ
You can convert ring size from circumference, diameter or others using below table:


View this post on Instagram

How to find your ring size?

A post shared by Hummingbird Jewelry (H.M.J) (@hummingbird_jw) on

%d bloggers like this: