THE GEAR = ” TOGETHER ” เติบโตไปพร้อมๆ กัน อย่างมั่นคง เรียนรู้สิ่งใหม่ไปด้วยกัน

แรงบันดาลใจจากเกียร์ หรือเครื่องจักรใด ๆ ที่ต้องอาศัยความสอดคล้องของกลไก

เช่นเดียวกันกับความสัมพันธ์ที่จะต้องอาศัยความเข้าใจ และแบ่งปันระหว่างคนสองคน

THE GEAR จึงถูกออกแบบให้มีฟันเฟืองรอบวงที่เป็นเอกลักษณ์

สื่อความหมายถึงการเดินทางไปพร้อมๆ กันอย่างเข้าใจ


ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ : ꜱɪʟᴠᴇʀ 925 เงินแท้ 92.5% ตามมาตรฐานจิวเวลรี่
ᴘʟᴀᴛɪɴɢ-ᴄᴏʟᴏʀ : ᴡʜɪᴛᴇ สีเงินหรือขาว , ʙʟᴀᴄᴋ ʀᴜᴛʜᴇɴɪᴜᴍ ดำรูเทเนียม , ʏᴇʟʟᴏᴡ ɢᴏʟᴅ 18ᴋ ทอง, ᴘɪɴᴋ ɢᴏʟᴅ 18ᴋ พิงค์โกลด์

ᴘʀɪᴄᴇ :

5ᴍᴍ วงผู้ชาย 1,250 –

2.5ᴍᴍ วงผู้หญิง 950-

%d bloggers like this: