THE SIMPLE INFINITY ดีไซน์แหวนคู่ที่ได้แรงบันดาลใจ จากเรื่องราวของโมเบียส (Mobius)

หรือเมอบิอุส ในภาษาเยอรมัน ที่สื่อถึงความไม่สิ้นสุด (Infinity)

ดีไซน์แหวนคู่ THE SIMPLE INFINITY เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน แฝงความหมายลึกซึ้ง สุดพิเศษ

แสดงถึงความสัมพันธ์ที่เรียบง่าย สุดพิเศษ และไม่สิ้นสุด

ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ : ꜱɪʟᴠᴇʀ 925 เงินแท้ 92.5% ตามมาตรฐานจิวเวลรี่
ᴘʟᴀᴛɪɴɢ-ᴄᴏʟᴏʀ : ᴡʜɪᴛᴇ สีเงินหรือขาว , ʙʟᴀᴄᴋ ʀᴜᴛʜᴇɴɪᴜᴍ ดำรูเทเนียม , ʏᴇʟʟᴏᴡ ɢᴏʟᴅ 18ᴋ ทอง, ᴘɪɴᴋ ɢᴏʟᴅ 18ᴋ พิงค์โกลด์

มีให้เลือก 2 ขนาดหน้ากว้าง 4ᴍᴍ /1.5ᴍᴍ

ᴘʀɪᴄᴇ :

4ᴍᴍ วงผู้ชาย 1,150 –

1.5ᴍᴍ วงผู้หญิง แบบไม่มีเพชร 850-

1.5ᴍᴍ วงผู้หญิง แบบมีเพชร 1,250-

%d bloggers like this: