THE SIMPLE ดีไซน์แหวนเกลี้ยง ที่นำเอาความเรียบง่าย ที่เราหลงใหล

มาใช้ในการออกแบบ เพื่อสะท้อนแนวคิด การดำรงอยู่ของชีวิตที่ลึกซึ้ง และความเป็นธรรมดา

แหวนคู่ THE SIMPLE สื่อถึงความสัมพันธ์ ที่เรียบง่าย ความสบายใจ ความจริงใจ

การเปิดใจ และการเริ่มต้นสิ่งดีดีร่วมกัน


ᴍᴀᴛᴇʀɪᴀʟ : ꜱɪʟᴠᴇʀ 925 เงินแท้ 92.5% ตามมาตรฐานจิวเวลรี่
ᴘʟᴀᴛɪɴɢ-ᴄᴏʟᴏʀ : ᴡʜɪᴛᴇ สีเงินหรือขาว , ʙʟᴀᴄᴋ ʀᴜᴛʜᴇɴɪᴜᴍ ดำรูเทเนียม , ʏᴇʟʟᴏᴡ ɢᴏʟᴅ 18ᴋ ทอง, ᴘɪɴᴋ ɢᴏʟᴅ 18ᴋ พิงค์โกลด์

มีให้เลือก 3 ขนาดหน้ากว้าง 5ᴍᴍ /2ᴍᴍ /1ᴍᴍ

ᴘʀɪᴄᴇ : 5ᴍᴍ 1,150/2ᴍᴍ 950/1ᴍᴍ 750-

%d bloggers like this: